DOCUMENTEN PRIVACYWETGEVING

U kunt de documenten direct bestellen via onze website. Uw betalingen worden via een veilige verbinding afgerond.

Documenten bestellen

U kunt losse documenten bestellen of een toolkit met meerdere documenten.

U plaatst de documenten in uw winkelmand en kunt direct afrekenen met Ideal. Daarna kunt u de documenten direct downloaden.

NEN 7510, AVG, Wet Datalekken

De documenten zijn gebaseerd op de NEN 7510, Algemene Verordering Gegevensbescherming en Wet Datalekken.

Enkele voorbeelden

beveiligingsbeleid

Organisatorische en technische maatregelen

€ 39,95 excl. BTW

Dit beveiligingsbeleid bevat eisen vanuit de NEN 7510. Het is voor ingevuld dus u kunt het direct aanpassen naar uw eigen organisatie.

functieomschrijving

Voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

€ 19,95 excl. BTW

De functieomschrijving is gebaseerd op de eisen vanuit Artikel 37 t/m 39 van de AVG wet en geef u als organisatie inzicht in de eisen waaraan een een FG moet voldoen.

verwerkings-
register

Dit overzicht voldoet aan de eisen vanuit de AVG wet

€ 19,95 excl. BTW

In het verwerkingsregister zijn alle verplichte elementen opgenomen conform de AVG wet en de eisen vanuit de NEN 7510. U kunt direct aan de slag met uw overzicht van persoonsgegevens

incidentoverzicht datalek

Registratie (Excel)

 € 19,95 excl. BTW

Op dit overzicht kunt u datalekken bijhouden en zien hoe het afgehandeld is. U kunt er ook direct verbetermaatregelen in opnemen zodat u de opvolging kunt bijhouden

risicomatrix privacy

Volgens de NEN en ISO norm 9001:2015

€ 29,95 excl. BTW

Op dit overzicht staan alvast vooraf ingevulde risico’s. Deze kunt u aanvullen en wijzigen. Daarna kunt u direct de beheersmaatregelen opschrijven die u gaat nemen om het risico te beperken, elimineren.

privacystatement
website

Met disclaimer voor uw e-mail

€ 9,95 excl. BTW

Deze tekst kunt u opnemen op uw website en in uw e-mail.

overzicht bedrijfsmiddelen

Overzicht inventaris en software

€ 9,95 excl. BTW

Op dit overzicht legt u vast welke bedrijfsmiddelen u heeft, wie de eigenaar is en verantwoordelijk voor onderhoud en gebruiksinstructies

privacyreglement

Organisatorische en technische maatregelen

€ 14,95 excl. BTW

Dit privacyreglement is opgesteld voor zorgorganisaties. Het voldoet aan de eisen vanuit de AVG wetgeving.

cameraprotocol

Voor kantoor en voor zorglocaties met camera

€ 14,95 excl. BTW

Wanneer u cameratoezicht heeft binnen uw organisatie bent u verplicht een cameraprotocol te hebben. Dit protocol bevat ook toestemmingsformulieren voor cliënt en medewerker

verzoekregister
clienten

Opvragen van persoonsgevoelige informatie

€ 19,95 excl. BTW

Op dit register kunt u bijhouden welke verzoeken ingediend (en hoe ze afgehandeld) zijn voor het inzien, corrigeren of verwijderen van privacygevoelige informatie.

protocol incidenten en datalakken

Hoe te handelen en melden

€ 19,95 excl. BTW

Hierin ligt vast wie wat doet binnen de organisatie bij een Datalek, wanneer het gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer bij de betrokkene

gedragscode medewerker

Stappen voor, tijdens en na dienstverband

€ 19,95 excl. BTW

Op dit formulier kunt u vastleggen of de vereiste stappen heeft genomen om medewerkers te identificeren, integriteit te verifiëren, toegang te verlenen en in te trekken bij einde dienstverband.

aanvraagformulier
autorisatie

Medewerkers toestemming geven

€ 4,95 excl. BTW

Hiermee legt u vast welke autorisaties medewerkers krijgen

formulier bedrijFsmiddel

Voor medewerkers

€ 4,95 excl. BTW

Op dit formulier legt u vast per medewerker welk bedrijfsmiddel ze hebben gekregen en aan welke regels ze zich moeten houden bij het gebruik ervan met ondertekening