Kennisitem Wet melcode

Onderwerpen

 • De eisen in het algemeen
 • Implementeren wettelijk kader / richtlijn
 • Eisen aan kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers
 • Externe websites
 • Aanverwante eisen / richtlijnen
 • Bijbehorende documenten bestellen
 • Bijbehorende diensten van het ECKG

Toelichting Wet Meldcode

De Wet Meldocde is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 moet u als organisatie het afwegingskader hebben ingevoerd. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Daarnaast kunt u de toolkit Wet Meldcode bestellen met het afwegingskader. U kunt direct aan de slag om aan de eisen te voldoen.

van wet naar praktijk

de eisen in het algemeen

Elke organisatie moet zelf een eigen meldcode hebben. Dit kan door middel van een protocol op basis van de Wet Meldcode. De 5 stappen zijn:

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Consult collega of Veilig Thuis
 3. Gesprek met de betrokkene(n)
 4. Wegen huiselijk geweld
 5. Door middel van afwegingskader zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis
 6. Nieuw is het afwegingskader. Dit gaat in per 1 januari 2019 en vanaf dat moment moet u het al geïmplementeerd hebben. Lees verderop meer.

In het protocol moet ook worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met de privacy van vertrouwelijke gegevens met inachtneming van de Privacywetgeving.

Zorgverleners hebben een beroepsgeheim, maar als het in het belang is van de cliënt mag dit doorbroken worden. Onder voorwaarden (doorlopen van de vijf stappen) heeft een organisatie een meldrecht. Vanuit de WMO mag een organisatie ook zonder toestemming van de betrokkenen een melding doen.

 • Medewerkers zijn geschoold / het is opgenomen in het scholingsplan
 • Vanaf 1 januari geïmplementeerd afwegingskader.
 • Het afwegingskader is ingevoerd
 • Protocol Wet Meldcode
 • Verslaglegging uitvoeren 5 stappen bij een melding
 • Gevolgde scholing / training / kennisbevordering medewerkers

Toelichting

implementeren

Stapsgewijs implementeren

eisen aan kennis van medewerkers

Zorgverleners moeten kennis en vaardigheden hebben op gebied van de Wet Meldcode, de vijf stappen, signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en gesprekstechnieken.

Als organisatie moet je aantonen dat je de kennis en vaardigheden van medewerkers hebt bevorderd.

 • Zijn medewerkers geschoold?
 • Is er een protocol conform de eisen die de wet stelt?

toetsingsnorm toezichthouder

 • Protocol meldcode ouderenmishandeling
 • Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Formulier meldcode kindermishandeling

U kunt deze documenten of de Toolkit bestellen via onze omgeving Zorgdocumenten. Klik hier.

documenten downloads bij de kennisitem

Met een abonnement op het Serviceplatform gratis te downloaden

producten & diensten bij deze nieuwsbrief

Gerelateerde producten en diensten bij dit kennisitem