wet meldcode

Wet Meldcode

Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. Daarnaast gaat de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2016, gepaard met nieuwe juridische verplichtingen.Vanaf 1 januari 2019 zijn organisaties verplicht te werken met een afwegingskader.

De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en betrokkene(n) kan veel emoties bij zowel de cliënten als de hulpverleners oproepen, terwijl objectiviteit van de hulpverleners belangrijk is om het proces goed te kunnen doorlopen.

 

oplossingen voor uw organisatie

overzicht kennisitems

wet meldcode

We publiceren iedere maand een nieuw kennisitem. Houdt onze website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief. Dit kennisitem is nog niet toegevoegd.

Wilt u toegang tot al onze kennisitems? Sluit dan een serviceabonnement af.