Privacywetgeving

Privacywetgeving zorg

Zorgorganisaties vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet Datalekken. Daarnaast zijn er andere wettelijke kaders waarin privacyregels zijn vastgelegd.

De eisen aan organisaties in relatie tot de Privacywetgeving zijn strenger geworden met de inwerkingtreding van de AVG. U moet niet alleen aantonen dat u technische en organisatorische maatregelen neemt om gegevens te beveiligen, maar bijvoorbeeld ook een Functionaris Gegevensbescherming benoemen.

De rechten van cliƫnten zijn steviger verankerd in deze wet. De privacyrechten van cliƫnten worden hiermee vergroot en daarnaast moeten organisaties organisatorische en technische maatregelen nemen.

We bieden diverse oplossingen voor zorgorganisaties om aan de privacywetgeving voor de zorg te voldoen. Naast het inhuren van een functionaris gegevensbescherming verzorgen we ook trainingen, e-learning en interne audits.

Met een serviceabonnement heeft u toegang tot kennisitems, actuele ontwikkelingen en alle documenten die u ook los of in de vorm van een toolkit kunt bestellen. Met een serviceabonnement beschikt u altijd over de laatste versies.

oplossingen voor uw organisatie

overzicht kennisitems

privacywetgeving

Vanaf 25 mei moeten alle (zorg)organisaties en zelfstandigen aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. In deze nieuwsbrief informatie, links en tips om aan de slag te gaan met privacy.