juridische dienstverlening

wie zijn we

Onze juristen hebben brede ervaring in diverse sectoren in de gezondheidszorg. Naast hun ervaring als jurist komen ze vaak zelf uit de directe zorgverlening of hebben er indirect mee te maken.

Ons team werkt door heel Nederland en komt naar u toe als het nodig is. 

juridische kennis

 • Arbeidsrecht
 • Civiel recht
 • Familierecht
 • Gezondheidsrecht
 • Jeugdrecht
 • Klachtrecht
 • Materiële controles
 • Mediationtrajecten
 • Wettelijke kaders zorg
 • Wet Bopz

wettelijke kaders

 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Jeugdwet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wet BIG
 • Wet Meldcode
 • Wet Bopz
 • Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
 • AVG / Wet Datalekken
 • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
 • Governance Code

Onze juristen kennen de praktijk en hebben zelf in de zorg gewerkt of er veel te maken. Ze staan als een partner naast u om ingewikkelde situaties op te lossen, maar ook om u te helpen om bepaalde processen op orde te maken, zoals het maken van arbeidsovereenkomsten.

Jurist gezondheidszorg
Onze juristen kennen alle geldende wettelijke kaders en ondersteunen u bij juridische kwesties die zorggerelateerd zijn. U kunt denken aan ondersteuning bij conflicten, (tucht)klachten en geschillen in de zorg met samenwerkingspartners of aanwezigheid tijdens calamiteitenonderzoek.

Jeugdjurist
Ons team van jeugdjuristen ondersteunen organisaties en hulpverleners bij (tucht)klachten, geschillen en calamiteiten. Ons team jeugdjuristen bestaat uit advocaten met kennis van familierecht, jurist zorg, jurist arbo, een gezinsvoogd, een orthopedagoog en pedagogisch werkers.

duidelijk over de kosten

uurtarief

€ 125,-

Exclusief BTW

Met een serviceabonnement krijgt u korting op het uurtarief

standaard prijs

€ 395,-

Exclusief BTW

Arbeidsovereenkomst / ZZP overeenkomst op maat

standaard prijs

€ 595,-

Exclusief BTW

Contract hoofdaannemer – onderaannemer

2 uur advies

€ 195,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

5 uur advies

€ 475,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

10 uur advies

€ 950,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

Contactformulier

Registratie van uw gegevens

Uw naam en contactgegevens worden opgeslagen in ons CRM programma zodat we uw vraag kunnen opvolgen.

We bewaren dit niet langer dan nodig. Wanneer u geen diensten afneemt, worden uw gegevens gewist volgens ons Privacystatement, tenzij u zich heeft ingeschreven voor onze online nieuwsbrief.