consultancy trajecten

wie zijn we

Onze consultants hebben brede ervaring in diverse sectoren in de gezondheidszorg. Ze zijn nauw betrokken bij het werkveld en hebben kennis van de praktijk. Ze hebben meestal ook zelf in de zorg gewerkt.

Ons team werkt door heel Nederland en komt naar u toe als het nodig is. 

kennisgebieden

 • HKZ / ISO trajecten
 • NEN 7510 / AVG / Privacy
 • Medicatieproces / veilige principes in de medicatieketen
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Incidentenmanagement
 • Risicobeheersing en methodieken

wettelijke kaders

 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Jeugdwet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wet BIG
 • Wet Meldcode
 • Wet Bopz
 • Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
 • AVG / Wet Datalekken
 • Wet Medezeggenschap Cliënten zorgsector
 • Governance Code

Onze adviseurs kunnen u helpen om kwaliteitskeurmerken te behalen en om aan wettelijke kaders in de zorg te voldoen. Onze adviseurs hebben zelf ook een achtergrond in de zorg. Daarom sluiten ze aan bij de praktijk. Ze kennen de eisen, maar ook de praktijk. Dat is niet altijd op elkaar afgestemd. Onze adviseurs ondersteunen u om met beide perspectieven te kijken naar oplossingen om aan de eisen te voldoen op een manier die past bij uw organisatie.

U kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Consultancytrajecten worden uitgevoerd op basis van een plan van aanpak. We maken dit samen met u. Via ons online portal volgt u de voortgang van het traject en kunt u online tickets aanmaken.

Consultancytrajecten behalen keurmerk
Ondersteuning bij het behalen van een keurmerk ISO 9001:2015, NEN 7510, certificatieschema jeugdorganisaties of HKZ

Consultancytrajecten voldoen aan wettelijke kaders
We kunnen u stapsgewijs ondersteunen om te voldoen aan wettelijke kaders en aanverwante kwaliteitsnormen en richtlijnen.

Met een servicepakket krijgt u korting op consultancytrajecten en beschikt u altijd over actuele documenten, informatie en uitleg.

duidelijk over kosten

uurtarief

€ 125,-

Exclusief BTW

Met een serviceabonnement krijgt u korting op het uurtarief

standaard prijs

€ 695,-

Exclusief BTW

Een kwaliteitssysteem op maat voor uw eigen sector: ISO of HKZ

Met een serviceabonnement krijgt u korting op het uurtarief

standaard prijs

+/- € 3500,-

Exclusief BTW

Inrichten kwaliteitssysteem, inclusief de documenten t.w.v. € 695,- en ondersteuning t/m het behalen van een keurmerk

Met een serviceabonnement krijgt u korting

2 uur advies

€ 195,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

5 uur advies

€ 475,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

10 uur advies

€ 950,-

Exclusief BTW

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

Contactformulier

Registratie van uw gegevens

Uw naam en contactgegevens worden opgeslagen in ons CRM programma zodat we uw vraag kunnen opvolgen.

We bewaren dit niet langer dan nodig. Wanneer u geen diensten afneemt, worden uw gegevens gewist volgens ons Privacystatement, tenzij u zich heeft ingeschreven voor onze online nieuwsbrief.