Toolkit wet meldcode

99.95 Exclusief BTW

Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit

Betaalmogelijkheden en levertijd

  1. Ideal / PayPal > u kunt het product direct na de betaling downloaden
  2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
  3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Deze toolkit bevat belangrijke documenten en registratieformulieren die organisaties en professionals kunnen gebruiken. Het is gebaseerd op de algemene eisen en richtlijnen.


DE INHOUD VAN DE TOOLKIT WET VERPLICHTE MELDCODE

Checklist implementatie meldcode

Organisaties kunnen deze checklist gebruiken om na te gaan of ze alles geïmplementeerd hebben en hebben vastgesteld.


Protocol Wet verplichte meldcode

Dit protocol is vastgesteld op basis van de minimale eisen waar de interne meldcode aan moet voldoen. Het is wel van belang dit protocol nog verder af te stemmen op de organisatie en de beroepsgroep.


Functieomschrijving

Een beknopt overzicht van de functie en de bijbehorende kerntaken.


Formulier verslaglegging

Om de voortgang van het volgen van de stappen vast te leggen, kun je dit formulier gebruiken. Het is gebaseerd op de stappen die je moet nemen vanuit de meldcode en het afwegingskader. Daarnaast is er per stap een logboek opgenomen. Daarin kun je alle acties vastleggen en gespreksverslagen met derden.


Checklist onderbouwing doorbreken beroepsgeheim

Je moet een zorgvuldige afweging maken op het moment dat je een keuze maakt voor het doorbreken van het beroepsgeheim. Op dit formulier kun je vastleggen hoe je tot de keuze komt en kun je een logboek bijhouden van de stappen die je genomen hebt.


Inwerkformulier

We hebben een inwerkformulier gemaakt op basis van allerlei (wettelijke) eisen. In dit format is ook de inwerkeis m.b.t. de Wet verplichte meldcode opgenomen.


Scholingsplan

In dit plan zijn een aantal verplichte elementen opgenomen, waaronder ook de deskundigheidsbevordering op gebied van incidentenmanagement. Ook de Meldcode en mogelijke vormen zijn opgenomen in het format. Het plan bestaat uit een beleidsdocument, jaarplan scholing en evaluatieformat.


Plan van aanpak zelf hulp organiseren

Wanneer een organisatie naar aanleiding van het doorlopen van de stappen tot de conclusie gekomen is om zelf hulp te organiseren, is het verplicht om een plan van aanpak vast te stellen in samenwerking met andere betrokken professionals.

In dit plan van aanpak worden de doelen vastgesteld, kan de voortgang gerapporteerd worden en er is een evaluatieformat opgenomen.


Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is opgenomen dat gezinnen samen met de directe omgeving een familiegroepsplan mogen (is niet verplicht) opstellen. Dit mag ook nog achteraf als ze dit in eerste instantie hebben afgewezen. Het uitgangspunt is om hier in vast te leggen door ouders hoe ze de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind kunnen verbeteren. Er zijn situaties waarin dit recht niet van toepassing.

Het familiegroepsplan kan worden gebruikt in combinatie met een hulpverleningsplan of als het leidende plan.