Toolkit incidentenmanagement

125.00 Exclusief BTW

Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit

Betaalmogelijkheden en levertijd

  1. Ideal / PayPal > u kunt het product direct na de betaling downloaden
  2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
  3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Beschrijving

In deze toolkit zijn documenten opgenomen om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan incidentenmanagement.


DE INHOUD VAN DE TOOLKIT

Veiligheidsbeleid

In dit veiligheidsbeleid legt u vast wat uw visie en doelen zijn op gebied van veiligheid. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers.


Protocol melden, incidenten, calamiteiten en geweld

Dit is een verplicht protocol. Het bevat alle huidige eisen aan het melden van incidenten, calamiteiten en geweld. De meldingscriteria zijn er in opgenomen en daarnaast de interne werkwijze waar medewerkers van de op de hoogte moeten zijn.


Protocol datalekken

In deze toolkit is ook het melden van incidenten op gebied van incidenten met betrekking tot privacy opgenomen.


Prospectieve risicokaart

Op de prospectieve risicokaart neemt u risico’s op die u vooraf inschat en waar u een besluit neemt over het elimineren, voorkomen of accepteren van risico’s. U kunt op deze kaart ook beheersmaatregelen toevoegen. Per sector zijn er ook enkele voorbeelden van risico’s opgenomen.


Retrospectieve analyse

Dit is een format voor het achteraf analyseren van incidenten, calamiteiten en geweld op basis van de prismamethode. Het is een simpel format om verslag te doen van wat zich heeft voorgedaan, hoe dit kwam en wat er aan gedaan gaat worden. Dit kan halfjaarlijks of jaarlijks worden uitgevoerd.


MIC formulier 

Op het MIC formulier kan de zorgverlener informatie rondom het incident opnemen.


MIP formulier 

Op dit overzicht beschrijft u alle bedrijfsmiddelen die te maken hebben met gegevensopslag. Ook het onderhoud en het gebruik wordt hier op vastgelegd. Denk bijv. aan virusscanners (frequentie of automatisch, etc.). Zo kunt u aantonen hoe u omgaat met bedrijfsmiddelen en hoe dit wordt onderhouden. Dit is een exceldocument.


Werkwijze en samenstelling MIC commissie

Dit is een voorbeeld en ingevulde werkinstructie voor de MIC commissie. Het geeft richting aan de invulling en werkwijze.


Registratieoverzicht afwijkingen

Op dit overzicht kunt u alle afwijkingen bijhouden die zich voordoen. Hier kunt u later de retrospectieve risicoanalyse mee maken.