Toolkit Governance code

160.00 Exclusief BTW

Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit

Betaalmogelijkheden en levertijd

  1. Ideal / PayPal > u kunt het product direct na de betaling downloaden
  2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
  3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Beschrijving

Een uitgebreide toolkit met documenten om invulling te geven aan een professionele Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen


DE INHOUD VAN DE TOOLKIT

Standaard plan van aanpak / profiel lid RvT

Met dit uitgebreide plan van aanpak kunnen de Raad van Bestuur en Raad aan de slag met de inrichting van de Raad. In de toolkit is ook een profielbeschrijving voor het lid opgenomen.


Reglement Raad

In dit reglement zijn de (verplichte) elementen vanuit de Governance code opgenomen. U kunt dit verder afstemmen op uw organisatie.


Bestuursverslag / Jaarlijks bestuursverslag

De Raad van Bestuur moet de Raad periodiek op de hoogte brengen van de resultaten en voortgang. Dat kan worden vastgelegd in dit bestuursverslag. Daarnaast is er in deze toolkit een jaarlijks bestuursverslag opgenomen.


Agenda en notulen overleg

Een standaard format waarmee in een jaarlijkse cyclus relevante onderwerpen besproken worden. Er is ook een actielijst en besluitenlijst in opgenomen.


Evaluatieformats

In de toolkit zijn diverse (zelf)evaluaties opgenomen:

  • Introductieprogramma nieuwe leden
  • Evaluatie samenwerking Raad van Bestuur en Raad
  • Functionerings- beoordelingsgesprek met Raad van Bestuur
  • Zelfevaluatie Raad van Bestuur
  • Zelfevaluatie Raad

Jaarplanning

In de jaarplanning is een overzicht opgenomen van alle relevante onderwerpen. U kunt per onderwerp aangeven wanneer het besproken wordt. Wij hebben dit alvast ingevuld. U kunt dit verder afstemmen met de Raad.