Toolkit adequaat personeelsbestand

95.00 Exclusief BTW

Zie de beschrijving hieronder voor de inhoud van de toolkit

Betaalmogelijkheden en levertijd

  1. Ideal / PayPal > u kunt het product direct na de betaling downloaden
  2. Afterpay / directe bankoverschrijving: u krijgt het product na het plaatsen van uw bestelling via de e-mail toegezonden.
  3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan verzending of het gebruik van de betaalmethoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Beschrijving

Om inzicht te geven in de relatie tussen de zorgzwaarte en een adequaat personeelsbestand kunt u een excelbestand bijhouden. Dat is opgenomen in deze toolkit.


DE INHOUD VAN DE TOOLKIT

Personeelsbeleid

Hier kunt u uw visie op het personeelsbeleid in opnemen en de doelstellingen voor een veilig en prettig werkklimaat.


Scholingsbeleid (dit is ook opgenomen in de toolkit wet BIG)

In het scholingsbeleid legt u de algemene beleidsvoorwaarden vast en het jaarplan scholing.


Formulier inwerkperiode

Op dit formulier is naar ons een idee een volledig overzicht opgenomen van zaken waar u aan moet denken tijdens de inwerkperiode. U kunt dit aanvullen met uw eigen onderwerpen en daarnaast de voortgang van de inwerkperiode bijhouden.


Werkinstructie vergewisplicht

In deze werkinstructie ligt vast wat de interne procedure is voor het uitvoeren van de vergewisplicht. U kunt dit zelf ook aanvullen.


Zorgzwaarte

Als u net start heeft u waarschijnlijk nog geen registratieprogramma. Op dit overzicht neemt u cliëntinformatie op waarmee u overzicht krijgt van de inhoud van de zorg en het benodigd aantal FTE medewerkers per week en van welk niveau. In het overzicht wordt automatisch het aantal uur per week en het aantal benodigd FTE berekend. Op basis van 36 uur per week.


Overzicht personeelsbestand

Op dit overzicht kunt u een totaaloverzicht van medewerkers, ZZP-ers, zelfstandigen opnemen met informatie over de deskundigheid en beschikbaarheid in aantal uren. Op het overzicht wordt automatisch het aantal benodigd FTE berekend. Op basis van 36 uur per week.