Lidmaatschap inhuren vertrouwenspersoon cliënten

De vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten en geeft advies aan de cliënt. Ze staat aan de zijde van de cliënt en handelt conform de wettelijke kaders. Onze vertrouwenspersonen beschikken over een actuele VOG (niet ouder dan drie jaar). De vertrouwenspersoon moet bekend zijn binnen de organisatie. U maakt als organisatie samen met de vertrouwenspersoon afspraken over de wijze waarop dit ingevuld wordt.

Indienen van klachten

  • Cliënten kunnen hun klacht indienen via de beveiligde omgeving met een account.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht:

  • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt en/of medewerkers.
  • Het bieden van een luisterend oor.
  • Opvang en ondersteuning bieden bij het oplossen van het probleem.
  • Procesbewaking; verloop van de klacht volgens de klachtenregeling en binnen de wettelijke termijnen.
  • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
  • Indien nodig: doorverwijzen, bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.
  • Opstellen overzichten klachten, jaarverslagen en/of rapportages aan de directie of bestuur van de organisatie.
  • Advies over (preventief) beleid op gebied van ongewenst gedrag.

Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Voor onze vertrouwenspersonen is een functieomschrijving opgesteld conform de richtlijn van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Wij toetsen onze medewerkers jaarlijks op naleving van deze functieomschrijving.