Lidmaatschap inhuren klachtenfunctionaris

Organisaties die vallen onder de Wkkgz zijn verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen. De klachtenfunctionaris moet zijn taken onafhankelijk kunnen uitvoeren. Dit kan met een lidmaatschap via onze organisatie. De klacht wordt centraal opgevangen door de klachtencoördinator.

Wat kunt u verwachten van het jaarlijkse lidmaatschap?

Afhankelijk van het type klacht en de omvang wordt het laagdremplig opgelost. Als dit niet mogelijk is selecteren we de klachtenfunctionaris die het beste bij de inhoud van de klacht past. De klachten worden behandeld op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Jaarlijkse kosten

  • Wanneer u alleen een klachtenfunctionaris afneemt bedragen de jaarlijkse kosten € 179,- exclusief BTW.
  • U kunt ook meerdere soorten abonnementen afnemen, zoals een klachtenfunctionaris gecombineerd met een klachtencommissie, vertrouwenspersoon of functionaris gegevensbescherming.

Overige kosten

  • Telefonische afhandeling € 90,00 excl. BTW per uur
  • Bij u op locatie € 100,00 excl. BTW per uur

Kortingen op andere producten en diensten van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V.

E-learning en training

  • € 10,- excl. BTW voor de e-learning privacywetgeving voor zorgverleners (normaal € 39,95 excl. BTW)
Wanneer u een serviceabonnement pro + afneemt krijgt u korting op de jaarlijkse lidmaatschapskosten. 

Indienen van klachten

Klagers kunnen hun klacht indienen via de beveiligde omgeving met een account.

Werkwijze klachtenbehandeling

  1. Wanneer een cliënt een klacht indient komt dit binnen bij de klachtencoördinator.
  2. De klachtencoördinator gaat samen met de klager na of de klacht laagdrempelig kan worden opgelost en vraagt door middel van een toestemmingsformulier of de klacht gecommuniceerd mag worden naar de organisatie.
  3. Wanneer het mogelijk is om het telefonisch en laagdremplig af te handelen wordt het dossier gesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een bemiddelingsgesprek ingepland met een klachtenfunctionaris.
  4. Tijdens een bemiddelingsgesprek is het de bedoeling dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen. De klachtenfunctionaris ondersteunt hierbij.
  5. Wanneer partijen er gezamenlijk uitgekomen zijn wordt het dossier gesloten. Zo niet, worden partijen op de hoogte gebracht over de vervolgmogelijkheden.

Klachtenregeling Wkkgz

Onderstaande logo’s mag u gebruiken om op uw website te plaatsen