de functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming

(Dienst van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht).

Organisaties die bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsinformatie, verwerken vallen onder de AVG en zijn verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in te zetten.

De taak van de functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming houdt intern toezicht op het naleven van privacyregels en heeft kennis van internationaal en nationaal privacyrecht. Onze functionarissen handelen volgens de Guidelines on Data Protection officers:

De mogelijkheden van de Functionaris Gegevensbescherming

Met de jaarlijkse lidmaatschapskosten heeft u een aantal zaken goed geregeld. Daarnaast kan de Functionaris Gegevensbescherming u ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak. U als organisatie blijft verantwoordelijk en onze functionaris heeft geen invloed op de besluitvorming binnen uw organisatie.

Wat kunt u verwachten van het jaarlijkse lidmaatschap (valt binnen de jaarlijkse kosten)?

 • Quickscan Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Datalekken en overige wettelijke kaders die verband houden met privacyregels zoals de WGBO
 • Opstellen plan van aanpak privacywetgeving
 • Opstellen en actualiseren van uw privacystatement
 • Opstellen en actualiseren verwerkingsregister (online tool)
 • Online incidenten -en datalekkenoverzicht (online tool)
 • Contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens en uw medewerkers
 • Gratis toegang tot het serviceabonnement privacy pro+ met alle relevante documenten voor uw organisatie (klik hier voor meer informatie)

Jaarlijkse kosten

 • € 395,- excl. BTW per jaar

Overige kosten

 • Telefonische afhandeling € 75,00 excl. BTW per uur
 • Bij u op locatie € 100,00 excl. BTW per uur (in plaats van € 125,- excl. BTW per uur)

Kortingen op andere producten en diensten van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V.

E-learning en training

 • 5% op een privacytraining voor uw medewerkers t/m 20 deelnemers (normaal € 1295,- per training)
 • € 10,- excl. BTW voor de e-learning privacywetgeving voor zorgverleners (normaal € 39,95 excl. BTW)

Interne audits

 • 5% korting op een privacyaudit AVG en NEN 7510 (normaal € 895,00 excl. BTW)

Zichtbaar zijn

Binnen de organisatie moet de Functionaris Gegevensbescherming bekend zijn. Zo moet er ook een klokkenluidersregeling worden opgesteld. De contactgegevens moeten voor intern betrokkenen en extern betrokkenen zichtbaar zijn.

Externe link

Via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u veel informatie vinden. Een belangrijke pagina voor de Functionaris Gegevensbescherming: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/organisaties-moeten-fg-online-aanmelden.

Online registratietools

Met een lidmaatschap via onze organisatie krijgt u toegang tot een online registratieprogramma. Dit is een beveiligde omgeving. Zo kunnen u en de Functionaris Gegevensbescherming online samenwerken.