klachtenbeleid

privacystatment

Datum opstellen: 21 april 2018
Versie: 1.0

toelichting

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om klachten of gebreken correct af te handelen.

Op deze pagina laten we u weten hoe u dit kenbaar kunt maken en wat onze gebruikelijke werkwijze daarbij is.

contactgegevens

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V.

Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp

Contactpersoon:

  • Cynthia Zweeris
  • info@eckg-jd.nl
  • 085-0656971

klachtenbeleid

Uw klacht kenbaar maken

Wij lossen het graag direct met u op. Wanneer u de klacht indient, nemen we binnen twee werkdagen (telefonisch / schriftelijk) contact met u op. We streven er naar om de klacht of het gebrek zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst/bestelling moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat U de gebreken heeft geconstateerd.

Ingediende klachten worden in ieder geval schriftelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Hoe dient u een klacht in?

  • Door een e-mail te verzenden naar het emailadres info@eckg.nl of het formulier hieronder op de website in te vullen.
  • Vermeldt duidelijk in het onderwerp dat het om een klacht of gebrek gaat met betrekking tot de bestelling van documenten.
  • Vermeldt duidelijk uw contactgegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer en een eventueel alternatief e-mailadres.
  • Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en hoe u de klacht graag opgelost ziet worden.

Overige contactgegevens: Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht, Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp, telefoonnummer: 085-0656971

Wat als we er niet uit komen?

Bemiddeling door Stichting WewinkelKeur
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunt u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.

Geschillencommissie
Komen we er met de bemiddeling ook niet uit, dan kunt het geschil laten behandelen door de door  Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel wij als U als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

Europees ODR platform
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).