Welkom op ons expertiseplatform voor de zorg

Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen

Welkom op ons expertiseplatform. Een platform met uitleg en oplossingen voor zorgorganisaties om aan wettelijke kaders, kwaliteitseisen en aanverwante richtlijnen te voldoen.

Alle informatie overzichtelijk
De informatie over regelgeving in de zorg is versnipperd. Overal op het internet is er van alles te vinden over de eisen waar u aan moet voldoen.

Via dit expertiseplatform willen we die informatie overzichtelijk weergeven. Iedere maand wordt er een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd met daarin informatie en tips:
- Uitleg over het wettelijk kader of aanverwante eis
- Van wet naar praktijk > hoe implementeert u dit
- Een overzicht van verplichte documenten en registraties
- Links naar relevante websites of handige tools
- Een overzicht van onze producten en diensten bij het onderwerp

Zorgdocumenten
Op basis van alle wettelijke kaders, ISO normen en HKZ normen hebben we meer dan driehonderd zorgdocumenten vastgesteld. U kunt deze los bestellen of een Serviceabonnement afsluiten.

Advies, consultancy, interne audits en calamiteitenonderzoek

Onze adviseurs en juristen hebben brede kennis van de wettelijke kaders en kwaliteitseisen in de zorg. Wij kunnen u ondersteunen bij verschillende trajecten zoals het behalen van een keurmerk, een IGZ proof en privacyproof (interne) audit uitvoeren of u ondersteunen bij het behalen van een keurmerk.

Servicepakketten klachtenbehandeling, zorgdocumenten (met alle kennisitems) en privacybeheersing

Met een servicepakket heeft u altijd toegang tot alle documenten die we ontwikkeld hebben. Met een pro+ abonnement heeft u ook toegang tot online support bij het in gebruik nemen van documenten, updates als er wetten wijzigen en toegang tot alle kennisitems. U kunt ook een paar uur ondersteuning op afstand afnemen.

U kunt zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief waarmee u ook korting krijgt op onze producten en diensten. Daarnaast hebben we serviceabonnementen voor zorgdocumenten en een platform waarin alle wettelijk kaders al zijn uitgelegd.

onze producten en diensten

We hebben diverse producten en diensten voor zorgorganisaties en zelfstandigen in de zorg. 
Niet-commerciële diensten zijn ondergebracht in onze Stichting. Commerciële diensten zijn ondergebracht in onze B.V.

documenten

Via onze webshop kunt u losse documenten, toolkits en volledige kwaliteitssystemen bestellen.

 

calamiteitenonderzoek

Wij voeren onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke calamiteiten volgens de eisen vanuit toezichthouders en inspecties.

 

serviceabonnement
documenten & kennisbank

Wij voeren onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke calamiteiten volgens de eisen vanuit toezichthouders en inspecties.

diensten via stichting eckg

klachtenbehandeling wkkgz, wmo & jeugd

U kunt zich bij ons aanmelden voor het inhuren van een klachtenfunctionaris, klachtencommissie of een vertrouwenspersoon.

 

interne audits

We voeren diverse audits uit. Bijvoorbeeld op de IGZ normen, privacyaudits, medicatieproces audits, etc.

 

training op locatie

De trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode, incidentenmanagement, etc.

 

serviceabonnementen privacy
Avg & nen 7510

De trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode, incidentenmanagement, etc.

functionaris gegevensbescherming

Via onze Stichting kunt u een Functionaris Gegevens-bescherming inhuren.

 

 

advies & consultancy

Wij ondersteunen u graag bij de implementatie van kwaliteitseisen, wettelijke kaders en keurmerknormen in de zorg.

 

e-learning modules

De e-elarning modules zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode en binnenkort meer!

 

jurist gezondheidsrecht of een jeugdjurist

Onze juristen zijn gespecialiseerd in wettelijke kaders in de zorg en jeugdsector. Voor de jeugdsector hebben we een expertteam samengesteld.

overzicht kennisitems

privacywetgeving

Vanaf 25 mei moeten alle (zorg)organisaties en zelfstandigen aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. In deze nieuwsbrief informatie, links en tips om aan de slag te gaan met privacy.

wet meldcode

Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties het afwegingskader (aanvullende eis op huidige wetgeving) geïmplementeerd hebben. Lees hier meer over dit kennisitem.

wkkgz

Sinds 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht. De eisen zijn gefaseerd ingevoerd en sinds 1 januari 2017 moeten zorgorganisaties en zelfstandigen aan deze wetgeving voldoen.

eisen medicatieproces

In deze nieuwsbrief zullen we toelichting geven op de veilige principes in de medicatieketen.

serviceabonnementen

We bieden diverse abonnementen om altijd up to date te zijn en te beschikken over onze zorgdocumenten. U kunt zich gratis aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere maand krijgt u dan een nieuwsbrief met de link naar de uitleg van een wettelijk kader. Met een abonnement krijgt u ook interessante kortingen op onze andere diensten.

Met een Pro abonnement heeft u altijd toegang tot onze zorgdocumenten. Deze documenten zijn gebaseerd op wettelijke kaders en afgestemd op verschillende sectoren, zoals de WMO, Jeugdwet, Wlz en ZvW. Zo beschikt u altijd over alle documenten die u nodig heeft als organisatie.

Met een Pro+ abonnement heeft u ook altijd toegang tot uitleg van alle wettelijke kaders en aanverwante onderwerpen. Het medicatieproces bijvoorbeeld. Er staat een uitleg van het medicatieproces en u kunt direct de bijbehorende documenten downloaden.

ZZP-ers

€ 95,-

per jaar

Nieuwsbrief per maand

Standaard kortingen op diensten

Alle relevante documenten voor de zorg

Updates van documenten

Updates van documenten​

Online support

pro organisaties

€ 495,-

per jaar

Nieuwsbrief per maand

Standaard korting op al onze diensten

Meer dan 300 zorgdocumenten

Updates van documenten

Geen uitleg bij de documenten

Geen online support

Pro+ organisaties

€ 695,-

per jaar

Alle wettelijke kaders uitgelegd

Standaard korting op al onze diensten

Meer dan 300 zorgdocumenten

Updates van documenten

Uitleg per onderwerp met documenten

Online support

service op afstand

Advies op maat tegen een lager uurtarief. U beslist zelf over de manier waarop en waarover. We kunnen met u meedenken over een casus, een document voor u nakijken of telefonisch contact met u opnemen. We kunnen ook op afstand met u meekijken op uw eigen computer.

U regelt het online vanuit uw eigen klantenomgeving.

2 uur advies

€ 195,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

5 uur advies

€ 475,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

10 uur advies

€ 950,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)