Kenniscentrum

Wetswijs in de zorg

Er worden tal van eisen gesteld aan zorgorganisaties vanuit wettelijke kaders en aanverwante richtlijnen. Het is niet gemakkelijk om de juiste informatie te vinden.

Met dit kenniscentrum willen wij u wetswijs maken. Dat houdt niet alleen in dat u kennis vindt over wettelijke kaders, maar ook hoe u de eisen naar de praktijk kunt vertalen.

Daarnaast bieden we u een tal van gratis tools en betaalbare en simpele oplossingen zonder dat de kosten hoog oplopen. Er zijn namelijk nogal wat kosten verbonden om als organisatie aan al die eisen te voldoen. We hebben onze eigen producten en diensten, maar publiceren ook diensten van partners die door ons goedgekeurd zijn.

Heeft u vragen over specifieke onderwerpen en kunt u het niet vinden op onze site? Wellicht staat het er nog niet op, maar wij beantwoorden uw vraag graag in ons kenniscentrum. Bijvoorbeeld bij veel gestelde vragen in onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

4 September 2017 - Nieuwsbrief 1 - Wkkgz

2 Oktober 2017 - Nieuwsbrief 2 - Privacywetgeving zorg

5 November 2017 - Nieuwsbrief 3 - Wet meldcode

3 December 2017 - Nieuwsbrief 4 - Incidenten en calamiteiten

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Maandelijks nieuw onderwerp

Er zijn tal van wettelijke kaders in de zorg. Wij willen samen met u bouwen aan dit kenniscentrum. De beste oplossingen komen immers uit het veld. Elke maand publiceren we een nieuw wettelijk kader door middel van een interactieve nieuwsbrief.

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Uitleg wettelijk kader

We geven een algemene uitleg en daarnaast een opsomming van wat u aantoonbaar moet regelen en welke documentatie en registraties u op orde moet hebben.

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Aanverwante eisen

Vanuit wettelijke kaders volgen branchenormen, beroepsnormen, kwaliteitskaders en richtlijnen.

Training Jeugdwet - afbeelding

Elke maand een nieuwe training

Bij ieder onderwerp publiceren we ook onze training die hoort bij het onderwerp. U kunt deze direct volgen door middel van E-learning of de volgende maand deelnemen op onze locatie.

Training Jeugdwet - afbeelding

Wat vind u nog meer?

In de nieuwsbrief kunt u tools downloaden en verwijzen wij u naar handige links.

Kenniscentrum van A - Z

We behandelen maandelijks een nieuw wettelijk kader, maar behandelen in de weken na het publiceren van de nieuwsbrief pagina's met onderwerpen die behandeld worden in de nieuwsbrief.

I - Incidenten en calamiteiten

M - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

O - Overeenkomst sluiten met ZZP-ers

P - Privacywetgeving in de zorg

V - Vergewisplicht

in ons kenniscentrum

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Gepubliceerd 4 September 2017. Klik op de titel

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Gepubliceerd op 2 Oktober 2017. Klik op de titel

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Wet Datalekken

Gepubliceerd op 2 Oktober 2017. Klik op de titel

cropped-Logo-Definitief-2-1.png

Wet meldcode en afwegingskader Ministerie

Gepubliceerd op 5 november 2017. Klik op titel

1470399594_Web_Design.png

Jeugdwet

1470399594_Web_Design.png

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1470399594_Web_Design.png

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

1470399594_Web_Design.png

Wet toelatingen zorginstellingen (Wtzi)

1470399594_Web_Design.png

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

1470399594_Web_Design.png

Wetsvoorstel Zorg en Dwang

1470399594_Web_Design.png

Zorgverzekeringswet

1470399594_Web_Design.png

Wet langdurige zorg (wlz)

Over ons

Wie zijn we

We zijn een mensgerichte en resultaatgerichte onderneming die zich richt op activiteiten voor de zorg-/welzijnssector en onderwijssector in heel Nederland, op basis van de wettelijke kaders en de context waarbinnen ze zich begeven. Zo willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de diensten.

Onze missie

We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van de zorg door onze oplossingen voor wettelijke kaders, keurmerkeisen en kwaliteitsnormen.

Wat doen we

We bieden zorgorganisaties oplossingen om te voldoen aan wettelijke kaders en kwaliteitseisen binnen de eigen sector.

We bieden onze klanten een totaalaanbod op gebied van klacht- en gezondheidsrecht.

De focus van onze diensten ligt nadrukkelijk op de relatie tussen de organisatie en de zorgaanbieder met haar medewerkers
Onze klanten

We hebben 900 klanten door hel Nederland en dit groeit dagelijks.

We blijven persoonlijk door onze werkzaamheden uit te voeren vanuit zes regionale steunpunten in Nederland.

 

Dit is een initiatief van

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht BV
Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp

Algemeen e-mailadres: info@eckg.nl
Telefoonnummer: 085-0656971

KVK: 68940610