Welkom op ons expertiseplatform voor de zorg-, welzijn- en jeugdsector

Met Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht bieden we diensten aan organisaties die volwassenenzorg bieden.

Met de Jeugdjurist bieden we diensten aan jeugdprofessionals, organisaties en veldpartijen die diensten leveren aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Met Consultancy Zorg en Welzijn B.V. bieden we diensten aan ZZP’ers en organisaties die verpleging, verzorging en thuiszorg bieden. 

Producten en diensten om aan de wettelijke kaders en professionele standaarden te voldoen

We bieden zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg, jeugdsector, geestelijke gezondheidszorg, VVT sector en leveranciers van medische hulpmiddelen diverse producten en diensten om aan de wettelijke kaders en professionele standaarden te voldoen. 

Ons expertteam

Ons team bestaat niet alleen uit juristen en consultants, maar ook uit deskundigen met een achtergrond in de zorg- en jeugdsector. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, jeugdhulpverleners en pedagogen. 

Onze diensten voor de jeugdsector vallen onder de Jeugdjurist B.V.

onze producten en diensten

We hebben diverse producten en diensten voor zorgorganisaties en zelfstandigen in de zorg. 
Niet-commerciële diensten zijn ondergebracht in onze Stichting. Commerciële diensten zijn ondergebracht in onze B.V.

documenten

Via onze webshop kunt u losse documenten, toolkits en volledige kwaliteitssystemen bestellen.

 

calamiteitenonderzoek

Wij voeren onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke calamiteiten volgens de eisen vanuit toezichthouders en inspecties.

 

serviceabonnement
documenten & kennisbank

Wij voeren onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke calamiteiten volgens de eisen vanuit toezichthouders en inspecties.

INHUREN VERTROUWENSPERSOON

U kunt zich bij ons aanmelden voor vertrouwenspersoon.

 

interne audits

We voeren diverse audits uit. Bijvoorbeeld op de IGZ normen, privacyaudits, medicatieproces audits, etc.

 

training op locatie

De trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode, incidentenmanagement, etc.

 

serviceabonnementen privacy
Avg & nen 7510

De trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode, incidentenmanagement, etc.

functionaris gegevensbescherming

Via onze Stichting kunt u een Functionaris Gegevens-bescherming inhuren.

 

 

advies & consultancy

Wij ondersteunen u graag bij de implementatie van kwaliteitseisen, wettelijke kaders en keurmerknormen in de zorg.

 

e-learning modules

De e-elarning modules zijn gebaseerd op wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende eisen: omgaan met privacy, de Wet Meldcode en binnenkort meer!

 

jurist gezondheidsrecht of een jeugdjurist

Onze juristen zijn gespecialiseerd in wettelijke kaders in de zorg en jeugdsector. Voor de jeugdsector hebben we een expertteam samengesteld.

kennisitems BINNENKORT VIA ONZE WEBSITE WWW.ZORGDOCUMENTEN.NL

privacywetgeving

Vanaf 25 mei moeten alle (zorg)organisaties en zelfstandigen aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. In deze nieuwsbrief informatie, links en tips om aan de slag te gaan met privacy.

wet meldcode

Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties het afwegingskader (aanvullende eis op huidige wetgeving) geïmplementeerd hebben. Lees hier meer over dit kennisitem.

serviceabonnementen

We bieden diverse abonnementen om altijd up to date te zijn en te beschikken over onze zorgdocumenten. U kunt zich gratis aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere maand krijgt u dan een nieuwsbrief met de link naar de uitleg van een wettelijk kader. Met een abonnement krijgt u ook interessante kortingen op onze andere diensten.

Met een Pro abonnement heeft u altijd toegang tot onze zorgdocumenten. Deze documenten zijn gebaseerd op wettelijke kaders en afgestemd op verschillende sectoren, zoals de WMO, Jeugdwet, Wlz en ZvW. Zo beschikt u altijd over alle documenten die u nodig heeft als organisatie.

Met een Pro+ abonnement heeft u ook altijd toegang tot uitleg van alle wettelijke kaders en aanverwante onderwerpen. Het medicatieproces bijvoorbeeld. Er staat een uitleg van het medicatieproces en u kunt direct de bijbehorende documenten downloaden.

ZZP-ers

€ 95,-

per jaar

Nieuwsbrief per maand

Standaard kortingen op diensten

Alle relevante documenten voor de zorg

Updates van documenten

Updates van documenten​

Online support

pro organisaties

€ 495,-

per jaar

Nieuwsbrief per maand

Standaard korting op al onze diensten

Meer dan 300 zorgdocumenten

Updates van documenten

Geen uitleg bij de documenten

Geen online support

Pro+ organisaties

€ 695,-

per jaar

Alle wettelijke kaders uitgelegd

Standaard korting op al onze diensten

Meer dan 300 zorgdocumenten

Updates van documenten

Uitleg per onderwerp met documenten

Online support

service op afstand

Advies op maat tegen een lager uurtarief. U beslist zelf over de manier waarop en waarover. We kunnen met u meedenken over een casus, een document voor u nakijken of telefonisch contact met u opnemen. We kunnen ook op afstand met u meekijken op uw eigen computer.

U regelt het online vanuit uw eigen klantenomgeving.

2 uur advies

€ 195,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

5 uur advies

€ 475,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)

10 uur advies

€ 950,-

Juridisch advies (jurist)

Consultancy advies (consultant)